dimarts, 18 d’abril de 2017

O REFERÈNDUM O INDEPENDÈNCIA

Coincidim amb en Sala i Martin en que no podem jugar amb les normes que imposa una de les parts (l' espanyola) perque saben que amb aquestes normes tenen la partida guanyada. No ens podem deixar arrossegar cap a normes constitucionals i judicials que ells tenen totalment controlades.
Destaquem aquest petit resum de l' article publicat per Vilaweb de la conversa Sala i Martin-Junqueras, dirigida per Xevi Xirgo:

David i Goliat i les regles de joc
Quan Xirgo ha dirigit la primera pregunta a l’economista de la 

Universitat de Columbia, ell ho ha aprofitat per parlar de la his-
tòria de David i Goliat. Sala i Martín ha explicat que la interpre-
tació que en fan els jueus és que Déu va a favor de l’estat d’Israel. 
També ha parlat de la interpretació més interessant que en fa el 
canadenc Malcolm Gladwell, que considera que no es valoren 
correctament les forces dels dos personatges: ni Goliat era tan fort,
 ni David era tan feble. I aprofitant l’anàlisi de Gladwell, es podria 
dir que Espanya no és un estat tan poderós i que està malalt perquè 
ha prostituït les seves institucions. En aquest sentit, diu que la força
 que dóna la gent que es mobilitza a Catalunya no s’ha de menys-
tenir. Amb tot, Sala i Martín té una interpretació del mite pròpia.
 Recorda que David refusa de posar-se el casc i l’escut perquè 
refusa de lluitar amb el llenguatge o les regles de joc de Goliat. 
‘Nosaltres hem de sortir de les seves regles de joc, que són la cons-
titució, els jutges…’, diu. Sala i Martín proposa de no caure en el 
parany de fer la batalla amb les armes de l’estat espanyol ni amb 
les seves normes.
En l’exposició d’aquesta teoria, Sala i Martín proposa dos camins. 
Per una banda, allò que ja fa el parlament i que ell ha definit com
 una guerra de guerrejar: aprovar lleis com la de les curses de braus 
o de la pobresa energètica que acaben topant amb un Tribunal Cons-
titucional polititzat. Segons ell, aquest relat ens va bé de cara al món
 perquè demostra que els catalans no podem prendre decisions dins
 l’estat espanyol i que tenim maneres diferents d’enfocar la vida. 
‘Tenir el comandament del relat’, en paraules de Sala i Martín, és la
 manera de poder fer la batalla sense haver d’acceptar les regles de 
joc de l’adversari. Per exemple, reivindica la victòria clara del sí a
 les eleccions plebiscitàries del 27-S. Es queixa que s’hagi acceptat 
el  relat imposat que no es va obtenir un resultat suficient. ‘Que el 
27-S no va guanyar el sí a la independència és mentida’, ha dit.
Al seu torn, Junqueras ha confirmat aquesta necessitat de no cedir a 
les regles del joc que vol imposar l’estat espanyol. En aquest sentit,
 el vice-president ha defensat que calia posar sempre davant el principi 
democràtic. ‘És la democràcia que ha de definir els marcs legals i no a
 la inversa’, ha dit Junqueras.

La pregunta de Sala i Martín que ha respost ell mateix
En un moment de la conversa, Sala i Martín ha demanat si podia fer

 una pregunta a Junqueras. I l’ha feta: ‘Què farà el govern l’endemà 
de la data del referèndum si per les raons que sigui no s’ha pogut fer?
’ Junqueras, amb l’estil que fa servir quan no vol respondre una pre-
gunta directa, ha dit que calia fer tant com fos possible perquè la gent 
pogués votar en un referèndum i que calia que hi hagués unitat i coor-
dinació perquè això donaria més seguretat a l’hora de votar. També ha
 dit que la mobilització seria decisiva perquè és on més força té l’inde-
pendentisme. Sala i Martín, que ha arribat a sospirar en veient les bran-
ques per on s’havia enfilat Junqueras, ha dit: ‘Diré la resposta que jo 
hauria donat si fos polític: si per atzars de la vida el referèndum no es
 pot fer, tindrem el dret de declarar unilateralment la independència 
d’acord amb el resultat del 27-S.’ Sala i Martín, que ha volgut recordar
 l’argumentació de Jefferson a la declaració d’independència nord-
americana, ha dit que davant la impossibilitat de fer un referèndum 
caldria fer valer el resultat del 27-S d’un 55% a favor de la indepen-
dència per un 45% en contra. ‘No podem deixar que l’estat imposi 
les seves eines ni les seves regles, com va fer Goliat. O hi ha referèn-
dum o hi ha independència.’ Afirmació que ha estat rebuda amb un 
aplaudiment que deu haver fet tremolar les restes de l’antic barri del
 Born.